Dla inwestorów

WIP nie jest inkubatorem który tylko doradza. W WIP pomysły stają się projektami a projekty firmami.

WIP uczy, że Twórca powinien wystrzec się obaw przed inwestorem nawet we wczesniej fazie rozwoju biznesu. Inwestor to nie tylko pieniądze to również kontakty, umiejętności zarządcze.

WIP podejmuje starania by inwestorzy byli branżowi. Celem zmniejszenia ryzyka wśród inwestorów zakłada się większą niż jeden liczbę inwestorów. Oczywiście liderem powinien być inwestor branżowy.

Zapraszamy do współpracy osoby, które chcą stać się aniołami biznesu. Ryzyko jest duże, bardzo duże, ale potencjalne zyski również.

Zapraszam do kontaktu: dariusz.przybyl@put.poznan.pl