Dziś

Stan na początek roku 2017.

W tym roku uruchomimy 4 konkurs. Dotychczas udało na się wprowadzić na rynek 8 produktów lub usług. Dwa projekty pozyskały „wczesne dofinansowanie”, kolejne negocjują „poważne dofinansowanie”. Jeden projekt jest już samo wystarczalny. Ktoś powie to nie są super wyniki. My jednak powiemy, taki wynik mamy w 2 lata, startują praktycznie od zera. Mamy już wypracowaną metodologie rozwoju pomysłu w prototyp, prototypu w produkt. Udało się już przeprowadzić pierwsze spotkanie z inwestorami (26 listopada, zaprezentowało się 7 projektów). Na kanwie tych osiągnięć rok 2017 zapowiada się naprawdę dobrze.