Konkurs

Całość działań została skumulowana w ramach jednego konkursu. Konkurs pełnił rolę narzędzia wyłonienia najlepszych studenckich pomysłów, którym warto udzielić wsparcia. Głównym celem było wybranie tych studentów, którzy posiadali właściwą determinację by biznes prowadzić. Co w konkursie można było wygrać?

  • Wparcie ze strony Wydziału w realizacji pomysłu: dostęp do laboratoriów, powierzchni serwerowej.
  • Wsparcie mentorskie: liczne spotkania z ludźmi biznesu.
  • Wsparcie mentorskie robocze: pracę z ludźmi biznesu IT, Brokerem Innowacji.
  • Możliwość dostosowania swojego planu zajęć dydaktycznych do potrzeb czasowych związanych z prowadzeniem biznesu.

Już pierwszym sukcesem „konkursu” było zebranie kapituły konkursowej, w której zasiedli: Bartosz Burek (JakDojade.pl), Bartosz Gola (SpeedUp Group), Andrzej Jaszkiewicz (Naviexpert), Łukasz Olek (internetowykantor.pl), Dariusz Przybył (Broker Innowacji).

  • Pierwszy konkurs ogłoszony został w styczniu 2014 roku na Wydziale Informatyki.
  • Aktualnie rozwijane są pomysły, laureatów pierwszego konkursu.
  • Konkurs jest już działaniem cyklicznym, kolejny konkurs planowany jest na styczeń 2016 roku.
  • Pomysły przekształcone w projekty rozwijane są w ramach ścieżki komercjalizacji.
  • Od 2016 roku, konkurs jest ogłaszany również na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania