Nasze start’upy

W tym miejscu zamieszczamy katalog projektów

Projektów, które maja już (choć nie formalny) status start’upów

Katalog projektów

Przy każdym projekcie opisany jest jego status.
Natomiast w każdym roczniku można znaleźć opis każdego projektu z osobna