Początek

 

WIP powstał w styczniu roku 2014, decyzją Władz Wydziału. Dziekani Wydziału Informatyki zauważyli, że studenci choć bardzo kreatywni, nie zakładają swoich biznesów w takiej ilości w jakiej było by to możliwe. Jako rozwiązanie problemu zaproponowano WIP. Wśród wielu kandydatów do prowadzenia WIP znalazł się Dariusz Przybył, pełniący rolę Brokera Innowacji z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łącząc cele Władz Wydziału i Brokera Innowacji, WIP rozpoczął działalność. Pierwszym krokiem WIP, było ogłoszenie konkursu, którego celem było wyłonienie najciekawszych pomysłów studentów. Wybrano te pomysły, które według komisji miały największą realność realizacji oraz potencjał rynkowy. Dalej pomysły są wspierane poprzez: mentoring, doradztwo, inwestycje. Proces prac przebiegał w następujący sposób:

  • 28 stycznia ogłoszono pierwszy konkurs „Załóż swój biznes IT”.
  • 11 marca zakończono nabór pomysłów, zgłoszono 19 pomysłów.
  • 20 marca wybrano 8 laureatów konkursu.

Uruchamianie konkursów planowane jest na styczeń każdego roku.