Wspierane projekty 2015

Na konkurs w roku 2015 zgłoszono kilkadziesiąt pomysłów.

W jury wybierającym pomysły do wsparcia, zasiedli inwestorzy, twórcy znanych start-upów, dyrektorzy dużych firm IT. W wyniku rozmów z pomysłodawcami i ich oceny wybrano 11 projektów do dalszego wsparcia:

Nazwa / Skrócony opis

Tetis Tower/ gra w układanie klocków w pionową wieżę, przy uwzględnieniu praw grawitacji

PlayNotes/ aplikacja, która umożliwia odczyt nut i „zagranie” zapisanej w nutach muzyki, więcej…

Colony Police/ gra w której latasz pojazdem po kosmicznym, zamkniętym pod kopułą miastem, więcej…

FitBodyHelper/ planowanie i monitorowanie treningów

SmartQuiz/ gra typu Quiz, dla wielu użytkowników, z innowacyjnym sterowaniem, więcej…

Dron24/ dron, który nie będzie musiał co chwilę lądować, więcej…

Quantum Circuit Simulator/ tworzenie i wizualizacja algorytmów kwantowych

Planer posiłków/ Fplanowanie posiłków w oparciu o posiadane produkty, organizacja zakupów

HuBEERt/ wyszukiwarka pubów

Automatyzacja przydomowej szklarni/ tak jak nazwa wskazuje

 

Podsumowanie: czerwiec 2015

pozostały 4 projekty: dron24; Colony Police; PlayNotes; SmartQuiz;

Podsumowanie: grudzień 2016

nadal rozwijają się 4 projekty (w  kolejności od najbardziej zaawansowanego): dron24; Colony Police; PlayNotes; SmartQuiz